לדף הטיול   home   back   next

טיול גיפים לאורך דרך הבשמים הנבטית

מפל יבש בקניון נחל נקרות