לדף הטיול   home   back   next

טיול גיפים לאורך דרך הבשמים הנבטית

תצפית ממיצד קצרה לנחל קצרה

נחל קצרה