לדף הטיול   home   next

ואדי-א-סיק,פטרה,ירדן

בהליכה בסיק,לפתע מתגלה לנו ה"חזנה" -האוצר.

אל -חזנה פטרה ואדי סיק