לדף הטיול   home  back  next

החארזה -ארץ קשתות החול.קשת החול הגדולה,בלב אזור דיונות חול מדהימות.

קשתות אבן החול החארזה ירדן