לדף הטיול   home   next

טיול גיפים להר כרכום

הר כרכום,נחשב בעיני רבים להר סיני המקראי.עדויות רבות נמצאות על ההר וסביבותיו,מזבחים,מקדשים

וציורי סלע רבים

הציור שמשמאל

"נחשים ועקרבים"

ואחרים כמותו ,בנוסף לממצאים אחרים,העלו את ההשערה כי ייתכן שהר כרכום הוא הר סיני המקראי.

ציורי סלע הר כרכום