לדף הטיול   home   back   

טיול גיפים להר כרכום

עדות נוספת לקדושת המקום,נמצאית במספר ציורים שבם נראים דמויות אדם נושאות ידיים לתפילה