לדף הטיול   home   back   next

טיול גיפים חוצה נגב

הקניון הלבן

הקניון הלבן